Информационен ден за програма Еразъм

ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА БСУ 

кани всички редовни и задочни студенти и преподаватели на

 ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ 

На 10 октомври 2011 год. в стая 207 на БСУ от 14.00 ч. ще се проведе информационна среща относно възможностите, които предоставя секторна програма ЕРАЗЪМ за мобилност на студенти и преподаватели в рамките на Европа. 

ЗАПОВЯДАЙТЕ!