Информационен ден за програма „Еразъм+“

На 18 октомври 2016 г., вторник, от 11.00 ч. в зала 208 на БСУ ще се проведе информационна среща относно възможностите, които предоставя програма „Еразъм+“ за мобилност на студенти и преподаватели в чужбина. Студенти ще споделят своя опит и впечатления от обучението си в партньорските университети на БСУ в Европа.
Каним всички студенти и преподаватели от БСУ, които проявяват интерес!