Информационна среща по програма Еразъм + в БСУ

Информационна среща по програма Еразъм + в БСУ

На 15 октомври 2020 г.  в зала 207 на БСУ  се проведе информационна среща относно възможностите, които предоставя програма „Еразъм+“ като част от глобалната инициатива на Европейската комисия „Дни на Еразъм“ ( #ErasmusDays ).  Тази година събитието се провежда в периода 15-17 октомври в над 100 държави от 5 континента. Мотото на проявата е “Erasmus+ Future of Work over the Pandemic”.  Представят се възможностите за осъществяване на мобилност на студенти и преподаватели в чужбина за академичната 2020/2021 г., както и проектите по програма „Еразъм+“, по които работи Бургаският свободен университет.

 Студенти от БСУ споделиха своя опит и впечатления от обучението си в партньорските университети на БСУ в Турция, Испания, Чехия, Словакия, Унгария и Португалия.

 Събитието продължи под формата на информационна среща по проект „Регионално индексиране на иновационната активност в отраслите на икономиката (ИРИСИ) - сценарии пред идентифицираните в ИСИС четири приоритетни тематични области за интелигентна специализация и мястото им в кръговата икономика“, № КП-06-ОПР01/4 от 17.12.2018 г. Проектът е  финасиран от „Фонд научни изследвания” - МОН,  като резултатите бяха представени пред представители на бизнеса и специалисти по темата.

 

logosbeneficaireserasmusleft_bg_0.jpg
DSC_1203.JPG
IMG_20201015_113416.jpg
IMG_20201015_111953.jpg
DSC_1198.JPG
DSC_1197.JPG
DSC_1196.JPG
DSC_1195.JPG
121612205_3298256383562114_4315107418736897721_n.jpg
121576276_797432557658861_8471583975371408392_n.jpg
IMG_20201015_120033.jpg
121549177_350971946221989_6830445390030969888_n.jpg
121485454_2849890838602741_1321991275795514330_n.jpg
121175416_962594457484087_1855793323994249349_n 1.jpg
Photo IRISI.JPG
DSC_1201.JPG