Интензивен курс по английски език стартира в края на октомври в БСУ

Бургаският свободен университет организира интензивен курс по английски език за начинаещи. Продължителността на курса е 300 учебни часа, разпределени в три модула, покриващи нивата А1, А2, В1 според Европейската езикова рамка. Обучението се провежда в удобно за курсистите време – вечерна и съботно-неделна форма.

Програмата на курса е разработена съгласно валидните международни стандарти и изисквания за изучаване на английски език. Използваните методи на обучение се основават на комуникацията във всичките и разновидности.

Ние Ви гарантираме високо качество на обучение, провеждано от квалифицирани университетски преподаватели, реализирано със съвременни оригинални учебни системи, в разнообразна интерактивна среда. 

Курсът е на конкурентна цена, с възможност за разсрочено плащане. 

За повече информация: 

Кариерен център на БСУ, офис 420

Бургас 8001, ул. «Сан Стефано» 62

e-mail: sckr@bfu.bg 

тел.: 056 900 521