Интерес към БСУ от именит руски университет

Днес Ректорът на Бургаския свободен университет проф. д-р Васил Янков прие представители на едно от най-старите висши бизнес училища в Руската федерация (основано през 1907 г.) – Руския икономически университет „Г. В. Плеханов”. От руска страна беше изразен висок интерес към дейността на БСУ и качеството и динамиката на учебния процес. 

Двете страни споделиха интереса си към въвеждане на съвместни форми на обучение и задълбочаване на сътрудничеството.