Избори на нови членове на Студентския съвет

Уважаеми студенти!

Във връзка с предстоящите (на 02.12.2011 г.) Избори на членове на Студентски съвет при БСУ, имате възможност да изявите интерес за издигане на вашите кандидатури. 

На 02.12.2011г. (петък) Всички желаещи студенти да се явят в зала 211 в часовете за съответния Център:

За Студенти от ЦИТН  на 02.12.2011г. (петък) от 12:00 в зала 211

За Студенти от ЦИУН на 02.12.2011г. (петък) от 13:00 в зала 211

За Студенти от  ЦХН  на 02.12.2011г .( петък) от 14:00 в зала 211

За Студенти от  ЦЮН на 02.12.2011г.  (петък) от 15:00 в зала 211 

За информация:  стая 209 ( Студентски съвет)   или   ss@bfu.bg .