Избрани Президент и Ректор на БСУ

На заседание от 6 февруари 2010 година върховният орган за управление на БСУ, Настоятелството, въведе нова управленска структура на Университета и избра проф. д-р Петко Чобанов за Президент на Бургаския свободен университет.

Подобно на управленските структури на най-добрите висши училища в Европа и САЩ, Президентът на БСУ ще отговаря за цялостната дейност на университета и за стратегията на неговото развитие. Той ще председателства Настоятелството и пряко ще ръководи административната, стопанската и финансовата дейност. Президентът ще се подпомага от Ректора на БСУ. Ректорът ще отговаря за академичната дейност – учебната и научноизследователската. По предложение на проф. д-р Петко Чобанов Настоятелството избра за Ректор проф. д-р Васил Янков, досегашен зам.-ректор по учебната дейност.

В Бургаския свободен университет продължават изборните процедури. В скоро време новоизбраният Академичен съвет ще избере заместник-ректорите и деканите.