Избрани са зам.- ректорът и деканите в БСУ

Избрани са зам.- ректорът и деканите в БСУ

На първото си заседание от 11 март 2022 година новоизбраният Академичен съвет, председателстван от Ректора проф. д-р Милен Балтов,  избра зам.-ректора на БСУ и деканите на центрове в университета.

За зам.-ректор беше избрана проф. д-р Мария Алексиева, досегашен декан на Центъра по хуманитарни науки.

Съгласно Правилника за дейността на Бургаския свободен университет бяха избрани и деканите на центрове.

За декан на Центъра по информатика и технически науки беше преизбран проф. д-р Радостин Долчинков. За декан на Центъра по юридически науки също беше преизбрана проф. д.н. Мария Нейкова. За декан на Центъра по икономически и управленски науки беше избрана проф. д-р Мария Нейчева, досегашен зам.-декан. За декан на Центъра по хуманитарни науки беше избран доц.д-р Михаил Проданов, доцент по психология в БСУ.

Избрани бяха и съставите на учебно-научните съвети на центровете. В момента продължават изборните процедури за съставите на програмните съвети.