Изграждане на мрежа за квалификация и обучение на кадри от общинската и областната администрация

На 15.09.2000 г. се проведе годишен семинар по проект ТЕМПУС СЕП 14077 - 99 "Изграждане на мрежа за квалификация и обучение на кадри от общинската и областната администрация", по който БСУ е Контрактор. Координатор на проекта е Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски". В семинара взеха участие представители на българските и чуждестранни университети - партньори.