Изпит за „Университетски сертификат по компютърни умения, текстообработка, електронни таблици, презентации и Интернет”

Във връзка с провеждането на изпит за „Университетски сертификат по компютърни умения, текстообработка, електронни таблици, презентации и Интернет” в БСУ, през летния семестър на учебната 2010-2011г., се обявява следния график на дейностите по организирането на изпита:

  1. Провеждане на изпит за Университетски сертификат – 17.06.2011г. Сертификатите на успешно издържалите изпита кандидати ще бъдат връчени на церемония в БСУ в края на месец юни.
  2. Допълнителна информация относно курсове и изпита за „Университетски сертификат по компютърни умения, текстообработка, електронни таблици, презентации и Интернет” може да бъде получена в стая 014 на БСУ или на телефон: +35956900530.