Какво предлага университетът, какво търси и иска бизнесът?

На 13.10.2011 г. от 16.00 часа в зала 208 на БСУ ще се проведе дискусия  на тема:

„Интегриране възможностите за реализация на завършващи инженерни специалисти и информатици” 

Програма 

1. Представяне на квалификационните характеристики на инженерите и информатиците, завършили БСУ
Декан на ЦИТН – проф. д-р Д. Юдов 

2. Възможностите на Югоизточния  регион на България за реализация на млади кадри в областта на инженерните и информационните науки
Ясен Николов - Началник на Бюрото по труда –Бургас

3. Изказване на работодатели за изискванията към младите специалисти и условията за реализация в практиката.

4. Дискусия на участващите по обсъжданите въпроси.

Целта е да синхронизират усилията между БСУ и работодателите чрез посредничеството и участието и на Бюрото по труда, за да се получи информация за състоянието на пазара на труда; чрез контакта с работодателите да прецени каква е подготовката за професионалната реализация на студентите, какво да включва университетското обучение, къде и как да се провеждат практиките и стажовете на студентите.

Каним всички, които се вълнуват от тези въпроси и имат становище по тях!