Към студентите на БСУ

Към студентите на БСУ

Уважаеми студенти!

Поради строго забранения достъп до сградата на БСУ и въведеното дистанционно обучение, моля контактувайте с инспекторите от Учебен отдел, с преподавателите и с други длъжностни лица от университета само по електронната поща.

Информация за контакт с преподавателите от ЦЮН, ЦИУН, ЦИТН и ЦХН.

От ръководството на БСУ