Кандидат-студентите на БСУ пред възможността да получават кредити за своето обучение

newsДадено е начало на реалното прилагане на Закона за кредитиране на студенти и докторанти. Това се случва след изготвянето и публикуването на Типовия договор със страна Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН) и търговските банки. Бургаският свободен университет първи заяви активна позиция и след утвърждаване от страна на МОМН на образците на документите ще предоставя допълнителна информация в полза на избралите го кандидат-студенти и настоящи студенти.

За разлика от предлаганите на пазара до момента (на чисто търговски принцип) кредитни продукти за студенти в този случай става въпрос за напълно гарантирани от държавата (без обезпечение от страна на родители), нисколихвени (с таван от 7%) и без такси, дългосрочни (изплащането им започва след завършване на редовното обучение), кредити. С тях българската държава подпомага преференциално най-активната част от обществото ни, която е избрала български университет за своето развитие. Това е един от все още малкото случаи на прилагане на държавната политика в образованието, при които бъдещите и настоящи студенти на един недържавен университет – какъвто е БСУ, са равнопоставени и ще могат в най-голяма степен да се възползват от стимулите.

От кредитите могат да се възползват както кандидат–студентите, така и настоящите студенти на БСУ (редовна форма на обучение).