Класиране на вътрешния кръг на Конференцията за студентско научно творчество в БСУ

Класиране на вътрешния кръг на Конференцията за студентско научно творчество в БСУ

На 12 март 2015 година при голям интерес премина вътрешният кръг от XVI-то издание на Конференцията за студентско научно творчество в БСУ. В четирите центъра бяха представени общо 88 доклада от екипи от над 120 студенти на БСУ. От преподавателите бяха отличени гл. ас.д-р Диана Съботинова, гл. ас. д-р Димитър Минчев, ас. Атанас Димитров, доц. д-р Йонка Балтаджиева, гл.ас. д-р Красимир Коев
Особен интерес предизвикаха темите за рекламата, интерактивните медии, за потребителската несъстоятелност, за горивата и производството на водород с фотоволтаичен панел, както и за техниките за анализ на пазара на инвестиционни диаманти. За националния кръг бяха класирани 44 студентски разработки.
В комисиите, оценили студентските работи, бяха и представители на бизнеса. Пример за социална отговорност беше представителят на белгийския инвеститор ЕуроТракинг ЕАД - Джеф Сегърс, който предложи възможността студенти от специалност „Бизнес администрация“ да провеждат стажове в компанията.
Класиране

Ст творчество 4DSC_8621.JPG
ст творчество 3 DSC_8626.JPG