Класирането за стипендии и награди е обявено

 Класирането за стипендии и награди е обявено в меню Електронни услуги. Стипендии за летния семестър ще получат 279 студенти от БСУ, разпределени по центрове пропорционално на броя на студентите във всеки център:

 

Център

Брой класирани

Минимален успех

Център по юридически науки

79

5.00

Център по икономически и управленски науки

111

5.00

Център по информатика и технически науки

38

5.27

Център по хуманитарни науки

51

5.27

 Стипендиите са по 90 лв. месечно и се изплащат за 5 месеца за летния семестър. Изплащането ще става на два транша. Очаква се първият да бъде през май-юни за първите три месеца, а вторият през юли-август.

Награди в размер на 200 лв. ще получат 208 студенти от ЦИТН.

 Студентите, които са класирани и не са посочили банкова сметка, трябва да направят това до 30 април (петък) в стая 19 на БСУ. Студентите, които не са посочили банкова сметка ще загубят правото на стипендия (награда) и средствата по проекта няма да бъдат усвоени.