Клуб на социалния работник към специалност "Социални дейности" на БСУ

На 15.04.2008 г. – Световния ден на социалния работник бе открит КЛУБ НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК към специалност „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” на Бургаския Свободен Университет.

Негови учредители бяха над 60 възпитаници на специалност „Социални дейност” на БСУ, социални работници, колеги, настоящи студенти от специалността и чуждестранни студенти по социална работа. За първи председател на клуба бе избрана доц.д-р Мария Ганева, за съпредседатели – Вълчо Вълчев, директор на Агенцията за социално подпомагане Бургас и Татяна Рулко, председател на НПО „Асоциация детство за децата” Бургас, за секретар – гл.ас. Зорница Ганева.

Клубът на социалния работник е доброволно обединение на възпитаници и преподаватели от специалност “Социални дейности” на Бургаския свободен университет, които искат съвместно да работят за подобряване качеството на работата в специалността, да издигат престижа на социалния работник и на социалната работа.