Кметът на Бургас Димитър Николов посети БСУ

Господин Димитър Николов, кмет на град Бургас, получи днес в БСУ златна значка по повод 100-годишния юбилей на Съюза на народните читалища. Юбилейното отличие беше връчено от проф. дфн Иванка Янкова, декан на Факултета по библиотекознание и културно наследство към УниБИТ, председател на Асоциацията на университетските библиотеки и главен експерт в Съюза на народните читалища.

Домакин на събитието беше библиотеката на БСУ - модерна университетска библиотека с актуален научен фонд, наброяващ 85000 тома книги, периодични издания и нетрадиционни носители.

Електронният й каталог улеснява читателите при търсенето на нужната информация, а чрез библиотечния сайт е осигурен достъп до актуална база от 60000 статии от научни сборници и списания, получавани в БСУ. Библиотеката поддържа виртуална връзка с каталозите на всички големи научни, университетски и регионални библиотеки, както и достъп до световни научни пълнотекстови бази от данни.