Конференция на тема "Инфраструктура и сигурност – военнотехнически и икономически измерения”

Председателят на Парламентарната комисия по външна политика д-р Соломон Паси откри конференция на тема: Инфраструктура и сигурност – военнотехнически и икономически измерения”.

Форумът се проведе на 12 април в Бургаския свободен университет по повод 15 години от създаването на Атлантическия клуб. Присъстваха Ректорът на Бургаския свободен университет проф. д-р Петко Чобанов, зам.-министърът на отбраната Радослав Бозаджиев, зам.-министърът на вътрешните работи Цонко Киров, председателят на Държавната агенция по информационни технологии и съобщения Пламен Вачков, главният секретар на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии Латю Латев, председателят на Атлантическия клуб Любомир Иванов.

Бъдещето на НАТО и перспективите пред Алианса, инвестициите в инфраструктурата и процесите, свързани с модернизация на българската армия, изграждането на съвместни българо-американски бази като основен инфраструктурен коридор, свързан с Близкия изток, бяха част от темите, обсъдени на конференцията.