Конференция за студентско научно творчество в БСУ с национално участие

През м.март 2014 г. ще се проведе XV Конференция за студентско научно творчество с национално участие. Каним всички студенти, които имат научни интереси и амбиции, да се включат.

Научните направления са:Плакат от СНТ 2014 БСУ

 • Право и политика
 • Администрация и управление
 • Финанси и счетоводна отчетност
 • Маркетинг и мениджмънт
 • Международни икономически отношения
 • Обществени комуникации (връзки с обществеността и журналистика)
 • Психология
 • Социални дейности
 • Техники и технологии
 • Информатика
 • Възобновяеми енергийни източници

 

СТЕНА НА СЛАВАТА

КЛАСИРАНЕ

Информация за студентите от БСУ

Информация за студентите от други висши училища

Регистрация за участие

Програма