Конкурс за най-добър студент в ЦХН

„Медия свят” 2011 

Конкурс 

Категория: „Най-добър студент по Връзки с обществеността”

Категория:  „Най-добър студент по Журналистика”

 

Категория: „Най-добър студент по Връзки с обществеността” 

Студентите от специалност Връзки с обществеността трябва да представят идеи за лого и слоган на Центъра по хуманитарни науки. 

Концепциите трябва да бъдат описани и представени пред жури чрез PowerPoint презентация. Препоръчително е участниците визуално да представят идеята си за лого в JPG формат. 

Логото и слоганът трябва да отразяват мисията на Бургаския свободен университет и филисофията на Центъра по хуманитарни науки. 

Журито в тази категория се състои от трима души. 

Критерии за оценка:

1. Запомнящо се

2. Естетически издържано

3. Обвързано с ЦХН и БСУ

Срок за предаване на проектите:  25 април 2011 г.

Изпращане на проектите на email: mfilipov@bfu.bg

Публично представяне: 30 април 2011 г.

 

Категория: „Най-добър студент по журналистика” 

Студентите от специалност „Журналистика” трябва да интерпретират социален, политически, спортен или друг проблем, чрез изразните средства на преса, радио или телевизия. 

Журито в тази категория се състои от трима души. 

Критерии за оценка 

1. Актуалност на проблема

2. Оформление на материала

3. Правопис 

Срок за предаване на проектите:  25 април 2011 г.

Изпращане на проектите на email: mfilipov@bfu.bg

Публично представяне: 30 април 2011 г.

 

Обявяването и награждаването на победителите ще стане по време на гала вечерта на специалностите от ЦХН „Медия свят” 2011.