Конкурс за отпускане на стипендии

Фондът за отпускане на стипендии по Програмата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство обявява конкурс за стипендии за студентска мобилност и мобилност на преподаватели и административни служители в страните от ЕИП ЕАСТ (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн).

Подробна информация за условията, необходимите документи и срокове може да намерите в публикуваната

ВТОРА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ в конкурс на Фонда за отпускане на стипендии по програмата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Срок: до 15 април 2010 г.

 

SECOND CALL FOR PROPOSALS 2010/2011 ACADEMIC YEAR

Deadlines: 15.04.2010

 

Заявленията за участие можете да намерите тук:

На български език:

За студенти: Заявление - Мярка А

За преподаватели и административен персонал: Заявление - Мярка Б

 

На английски език:

За студенти: Application form - Measure A

За преподаватели и административен персонал: Application form - Measure B