Конкурс за системен администратор

Конкурс за системен администратор

Бургаският свободен университет обявява конкурс за системен администратор – 1 в отдел „Информационно осигуряване”
Конкурсът ще се проведе чрез събеседване и практическа задача.
Кандидатите да отговарят на следните условия: 

 • Висше образование в областта на информационните технологии; 
 • Знания и практически опит върху: 
 • Microsoft Windows 7/10 операционни системи и сървъри; 
 • Администриране на компютри и компютърни мрежи; 
 • Управление и администриране на MS Active Directory; 
 • Инсталиране и поддържане на програмни продукти;
 • Умения за работа в екип;

Необходимите документи за кандидатстване:

 • Молба;
 • Автобиография;
 • Ксерокопие на дипломата за завършено висше образование; 
 • Препис- извлечение /или ксерокопие/ от трудовата книжка;

Документи се приемат до 21.04.2016 г. в Университета на адрес: Бургас, бул. “Сан Стефано” 62, стая 206, тел. 056 900-486 или на career@bfu.bg

За контакти:
Нели Проданова
Ръководител ТРЗ и КР
+359 56 900-486
БСУ, стая 206
prodanova@bfu.bg