Конкурс за участие на студенти от ЦХН в международен проект

ЦХН обявява конкурс за участие на студенти в международен проект по програма Еразъм, в който БСУ е партнираща организация. Проектът предвижда провеждане на интензивна програма на тема „Как европейските обществени политики са повлияли върху социалната активност на потребителите и професионалните практики на социалните работници, които отговарят за тяхната подкрепа?”. Програмата ще бъде осъществена от 28 март до 08 април 2011 г. в гр. Лиеж, Белгия.

В конкурса могат да участват студенти от специалност „Социални дейности” и „Социални дейности и консултиране” от ІІ-ри, ІІІ-ти и ІV-ти курс, както и от магистърската програма, които притежават базисни умения по английски език. Кандидатите трябва да подадат следните документи:

1. Молба до Декана на ЦХН за допускане до конкурса.

2. Автобиография.

3. Реферат на тема „Социалното предприемачество в България” с обем до 5 стандартни машинописни страници.

Документите могат да бъдат подадени в стая 419 или на e-mail: kmineva@yahoo.com до 28. 02.2011г.

Конкурсът ще се проведе на 01.03.2011г. в стая 414 от 13 ч.