Конкурс за участие на студенти в междукултурен курс по Е-учене

БСУ обявява конкурс за участие на студенти в междукултурен курс по Е-учене по темата „Икономически, социални и културни права”.

Могат да участват всички студенти от ЦХН, ЦИУН и ЦЮН на Бургаския свободен университет, редовна и задочна форма на обучение. Задължително е владеенето на английски език.

Курсът ще се провежда на английски език online 2 часа седмично в компютърна зала в университета в периода април – юни 2011 г. Студентите ще бъдат подпомагани от ръководител.

Краен срок за подаване на апликационния формуляр: 20 март 2011 г.

Апликационният формуляр изпращайте на е-мейл: elearning@bfu.bg

Информация за одобрените за участие студенти ще бъде изпратена на посочения от студентите електронен адрес.

Участието в международния курс е без такса за студентите.

Курсът ще завърши с международен сертификат.

 

Апликационен формуляр

Информация за курса