Кръгла маса на тема „Актуални проблеми на обществените комуникации в Бургаския регион”

Продължават научните прояви от празничния календар в Центъра по хуманитарни науки, посветени на 20-годишнината от създаването на Бургаския свободен университет.

На 31 март от 10 часа в зала 207 ще се проведе кръгла маса на тема: „Актуални проблеми на обществените комуникации в Бургаския регион”.

Ще се дискутира по въпроси, свързани с обществения престиж на професията на журналиста и на пиара; ще се обсъждат етични стандарти и практики на взаимодействие между журналистиката и пиара, както и комуникацията на БСУ с медийни и пиар организации в региона.

В дискусията ще вземат участие журналисти от печатни и електронни меди в Бургас и региона, водещи пиари, преподаватели и студенти от ЦХН.