Кръгла маса на тема "Образование и бизнес заедно - защо и как?"

masaВъв връзка с 20-годишния Юбилей на БСУ и на Центъра по икономически и управленски науки на 10.06. в конферентна зала 2 в БСУ се проведе Кръгла маса на тема «Образование и бизнес заедно - защо и как?», на която бяха поканени и присъстваха управители и собственици на фирми от  различни браншове - търговия, банков сектор, реклама, производство, недвижими имоти и др. Обсъдени бяха възможности и проблеми с оглед засилване на сътрудничеството и повишаване на взаимната полза при реализиране на завършилите студенти, което е важно както за академичната институция, така и за бизнеса. masa

Представителите на практиката определиха дискусията като навременна и полезна за активизиране на двустранното сътрудничество при организиране на стажове на студентите, съвместна работа по проекти, участие в обсъждане на учебни планове и учебни програми и др.