Четирима областни управители на кръгла маса в БСУ

Четирима областни управители на кръгла маса в БСУ

В рамките на честванията по повод 25 - годишнината от създаването Бургаския свободен университет беше проведена Кръгла маса по проблемите на юридическото образование.
Събитието беше открито от Ректора на БСУ проф. дпн Галя Христозова и Декана на Центъра по юридически науки проф. д-р Момяна Гунева.
В Кръглата маса взеха участие  областните управители на Бургас - Вълчо Чолаков, на Стара Загора - Георги Ранов, на Ямбол - Димитър Иванов и на  Сливен - Татяна Петкова. Участваха още-Деница Вълкова - председател на Апелативен съд- Бургас, Кънчо Жеков – председател на Окръжен съд – Сливен, Васил Петков – председател на Окръжен съд – Ямбол, Диана Тонева-Петкова – председател на Административен съд – Ямбол, Яна Колева - председател на Районен съд - Бургас,  Живка Желязкова – председател на Районен съд – Сливен, Христо Христев- член на Работната група по изготвянето на промени в Наредбата за единните държавни изисквания за специалност „Право”, съдии от Бургаския апелативен район, представители на Община Бургас и Община Стара Загора, Областна дирекция на вътрешните работи - Бургас и преподаватели от Центъра по юридически науки на БСУ.
Участниците представиха своите виждания за бъдещето на висшето юридическо образование в България, като се дадоха предложения за по- голяма практическа насоченост на обучението, включването на актуални учебни дисциплини, съобразени с изискванията на работодателите, и въвеждането на единен държавен изпит за всички висши училища, обучаващи студенти в специалност „Право“. 
Участниците на форума, потребители на кадри, завършили БСУ, дадоха висока оценка на подготовката на студентите от специалност „Право“.

DSC_1584.JPG