Кръгла маса за електронното правосъдие в БСУ

Кръгла маса за електронното правосъдие в БСУ

На 14.04.2022 г. в Бургаския свободен университет се проведе кръгла маса на тема „Електронното правосъдие в България” по повод 16 април – Ден на Конституцията и празник на българския юрист. Събитието се организира от декана на Центъра по юридически науки проф. д.н. Мария Нейкова и на председателя на Районен съд Стара Загора д-р Милена Колева. На форума присъстваха над 30 магистрати от апелативни, окръжни и районни съдилища и прокуратури от цялата страна, представители на адвокатурата, на местната администрация и на научната общност. Събитието беше открито в атриума на университета с фолклорен  поздрав и наричане за здраве и успехи, отправени към участниците и към домакините – ръководството и академичната общност на БСУ от вокална група лазарки, ръководени от тракийската певица Златка Ставрева.

След емоционалното фолклорно начало при присъствието на президента на БСУ проф. д-р Петко Чобанов, на ректора проф. д-р Милен Балтов, зам. ректора проф. д-р Мария Алексиева, на кмета на град Кърджали – представител на сдружението на общините в България и преподавател в ЦЮН  Хасан Азис, беше открита кръглата маса. С встъпителното приветствие към участниците домакинът проф. М. Нейкова очерта главната цел на форума: да се дефинират конкретни предложения до законодателната власт и ВСС, които да допринесат за осъществяване на ефективна съдебна реформа.

Във фокуса на кръглата маса бяха две презентации. Председателят на Районен съд Стара Загора д-р Милена Колева направи обзор на актуалното състояние на електронното правосъдие в България, главните цели и задачи, които стоят пред следващите етапи от реформата. Системният администратор на съда г-н Стефан Чертоянов запозна аудиторията с добрите практики и постижения при реалното въвеждане на действаща система за „електронно правосъдие” в  Районен съд Стара Загора. Презентацията провокира оживена дискусия, от която се родиха и конкретни предложения за усъвършенстване на съдебната реформа в България. Своите виждания изказаха представителите на адвокатските колегии на Варна – адвокат Гергана Върбанова, на Ямбол – адвокат Боряна Чорбаджийска, на Бургас – адвокат Юрий Бошнаков, зам. ръководителят на Варненски окръжен съд Мария Терзийска, проф. д.н. Мария Нейкова, д-р Милена Колева – председател на РС Стара Загора.

Наред със запознаването с постиженията на Районен съд Стара Загора и ползотворната дискусия по темата за електронното правосъдие форумът завърши с конкретни изводи и предложения. Участниците се обединиха около няколко идеи за подобряване на съдебната реформа, които да се представят на законодателната власт и на ВСС. Взе се решение да се организира научна конференция по въпросите на електронното правосъдие, на която домакин отново да бъде БСУ. И не на последно място се отчетоха усилията на домакините от ЦЮН за  осигуряването на академична среда за взаимодействие между магистратура, представители на местната администрация, адвокатура и граждани, за представяне на различни гледни точки с оглед осъществяване на ефективни практически резултати.

Центърът по юридически науки изказва благодарност на ръководството на университета и на всички участници за подкрепата при осъществяване на това значимо за университета събитие.

 

 

20220414_110922.jpg
20220414_111216.jpg
20220414_111146.jpg
20220414_110331.jpg
20220414_111359.jpg
20220414_110125.jpg
20220414_111544.jpg
Untitled-1.jpg
4655B61E-B16C-4B89-9BFF-627A9AF25266.jpg
039787BF-4BD3-4E13-9CAE-E1024ADA5D3D.jpg
DB592004-F977-475F-A373-7E1BC8C29D26a.jpg