Курс по „Кризисно обучение и психодиагностика”

Модул „ТРЕНИНГ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕС”

Водещ: гл. ас. Красимира Минева

Часовете в модула ще се водят по график, както следва:

15 май (събота) от 8 до 12 часа и от 13 до 17 часа в зала 211.

16 май (неделя) от 8 до 12 часа и от 13 до 16 часа в зала 211.

Останалите 15 часа от модула ще бъдат проведени допълнително.