Курс по „Кризисно обучение и психодиагностика”

 Модул „ПСИХОДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ”

Водещ: доц.д-р Нели Бояджиева

Часовете в модула ще се водят по график, както следва: 

15 октомври (петък) от 14 до 20 часа в зала 203.

16 октомври (събота) от 8 до 14 часа и от 15 до 19 часа в зала 203.

17 октомври (неделя) от 8 до 14 часа в зала 203.

Учебен отдел