Курс за придобиване на професионална квалификация "Учител по информатика и информационни технологии"

О Б Я В А
Центърът по информатика и технически науки обявява курс за придобиване на професионална квалификация
Учител по информатика и информационни технологии

1. Курсът е за студенти от специалности ИКН, КСТ, КТТ и КТКМ.

2. Продължителност на курса - два семестъра.

3. Курсът е задочен и занятията са съобразени със заетостта на студентите.

4. ;В курса могат да се запишат и завършили математика, информатика, физика и инженерни специалности с образователно-квалификационна степен магистър, бакалавър.

Записвания от 28.01 до 28.02.2010г.

Записване и справки:

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

стая 410 - гл.ас.д-р Евгения Николова, тел. 900 413

стая 24 - Милена Жечева, тел. 900 424 и Златина Николова, тел. 900 454