Курс за учители по информатика и информационни технологии

Бургаски   свободен   университет 

 

О Б Я В А 

Центърът  по  информатика  и  технически   науки обявява   курс   за   придобиване   на професионална квалификация

Учител по информатика и информационни технологии

1.  Курсът е за студенти от специалности ИКН, КСТ, КТТ и КТКМ.

2. Продължителност на курса - два семестъра.

3. Курсът е задочен и занятията са съобразени със заетостта на студентите.

4. В  курса могат да се запишат и завършили математика, информатика, физика и инженерни специалности с образователно-квалификационна степен магистър, бакалавър.

 

Записвания  от 8.10. до 05.11.2012 г.

Записване и справки:

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

стая  Б1 - доц. д-р Веселина Жечева, тел. 900 487

стая  24 - Милена Жечева, тел. 900 424 и Златина Николова, тел. 900 454