Курс за учители по информатика и информационни технологии през учебната 2014-2015

Центърът по информатика и технически науки при Бургаски свободен университет обявява курс за придобиване на професионална квалификация "Учител по информатика и информационни технологи"

  1. Курсът е за студенти от специалностите в ЦИТН.
  2. Продължителност на курса - два семестъра.
  3. Курсът е задочен и занятията са съобразени със заетостта на студентите.
  4. В курса могат да се запишат и завършили математика, информатика, физика и инженерни специалности с образователно-квалификационна степен магистър, бакалавър.

Записване и справки от 01.09.2014 г. до 30.09.2014 г.:

  • стая  13 - проф. д-р Даниела Орозова, зам.-декан на ЦИТН, тел. 900 531
  • стая  24 - Милена Жечева, тел. 900 424 и Златина Николова, тел. 900 454