Курсове за ученици, студенти и всички желаещи

КУРС ПО ЖУРНАЛИСТИКА 

Курсът е предназначен за ученици, които участват в издаването на училищния вестник и всички, които се интересуват от проблемите на журналистиката. Ще разглежда основни въпроси на телевизионната журналистика, радиожурналистиката и пресжурналистиката. Часовете ще се провеждат в специално оборудвани за обучението студиа.

Продължителността на курса е 15 часа – в три съботи по 5 часа. Посещенията са безплатни. Курсът ще се води от университетски преподаватели, специалисти в съответните области.

 

КУРС ПО ПРАВОПИС 

Курсът е предназначен за зрелостници, които ще се явяват на матура, за кандидат-студенти, които ще кандидатстват в университети с изпит по езикова култура. Обхваща проблемите за правилното писане на гласни, съгласни, променливо „я”; въпросите за употреба на пълен и кратък член на съществителните имена от мъжки род; слято, полуслято и разделно писане на думи и др.

Продължителността на курса е 20 часа, ще се проведе в 4 съботи по 5 часа. Ще се води от хабилитиран университетски преподавател. Цената е 3 лв. на час.

 

КУРС ПО ПУНКТУАЦИЯ 

Курсът е предназначен за зрелостници, които ще се явяват на матура, за кандидат-студенти, които ще кандидатстват в университети с изпит по езикова култура. Обхваща проблемите за употреба на пунктуационните знаци в края на изречението (точка, въпросителна, удивителна) и в средата на изречението (запетая, точка и запетая, тире, двоеточие). Разглеждат се случаите на използване на знаците в средата на простото изречение и на всички видове сложни изречения, като се обръща внимание на множество съюзи.

Продължителността на курса е 20 часа, ще се проведе в 4 съботи по 5 часа. Ще се води от хабилитиран университетски преподавател. Цената е 3 лв. на час.

 

КУРС ПО ПРАВОПИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Курсът е предназначен за студенти или за хора, завършили средното или висшето си образование, които желаят да разширят познанията си по правопис и пунктуация. Разглеждат се проблемите за правилното писане на гласни и съгласни, променливо „я”; употребата на пунктуационните знаци в простото изречение и във всички видове сложни изречения и др.

Продължителността на курса е 30 часа, ще се проведе в 6 съботи по 5 часа. Ще се води от хабилитирани университетски преподаватели. Цената е 3 лв. на час.

 

КАК СЕ ПИШЕ ЕСЕ         

Курсът представя същността, структурата и многобразието на жанра есе. Характеризират се особеностите на различни поджанрове на есето: литературно, културологично, философско и други модели според тематиката, функциите, жанрово – стиловите особености. Сравняват се и се оразличават двата жанра – есе и литературно-интерпретативно съчинение.

Курсът е практически насочен, включва писане на есета, проверка и коментар. Полезен е за  ученици, кандидат-студенти, студенти и всички други, на които се налага  да пишат есе.

Продължителността на курса е 20 часа, ще се проведе в 4 съботи по 5 часа. Ще се води от хабилитиран университетски преподавател. Цената е 3 лв. на час.