Курсове за зрелостници

Центърът по хуманитарни науки към Бургаския свободен университет организира следните подготвителни курсове за зрелостници:

1.  Курс за държавния зрелостен изпит по български език и литература след 12 клас – продължителност 120 часа, всяка събота по 6 учебни часа;

2.  Курс по правопис – продължителност 20 часа, четири съботи по 5 учебни часа;

3.  Курс по пунктуация – продължителност 20 часа, четири съботи по 5 учебни часа;

4.  Курс по правопис и пунктуация – продължителност 30 часа, шест съботи по 5 учебни часа;

5.  Курс за подготовка по създаване на аргументативен текст – продължителност 20 часа, четири съботи по 5 учебни часа. 

Курсовете включват следните компоненти – преподаване на теоретични знания, практически упражнения, писане на аргументативен текст, проверка и рецензиране на писмени работи на учениците. Предвижда се да започнат от началото на месец ноември 2012 г. и да се повтарят при заявен интерес. Курсовете ще се водят от хабилитирани университетски преподаватели по български език и литература. 

Цената на курсовете е по 3 лв. на час за един участник.

За справки и записвания тел: 900 449; 900 453