Лектори от Санкт Петербург гостуваха в БСУ

Лектори от Санкт Петербург гостуваха в БСУ

През периода 21-25 март 2016 година на посещение в БСУ бяха двама преподаватели от Северозападния институт по мениджмънт на Санкт Петербург, Русия. Партньорството е резултат от един от първите за България спечелени проекти по програма „Еразъм+“ с държави извън Европейския съюз.

На 22 март доц. д-р Татяна Тулупева изнесе лекция на английски език на тема: „Въведение в психологията на управлението“ пред студенти и преподаватели от ЦХН и ЦИУН. На 23 март доц. д-р Анна Соснавская изнесе лекция на тема: „Публичните и медийните комуникации: съвременни тенденции и направления“ пред студенти и преподаватели от ЦХН.

Посещението бе част от програмата за преподавателска мобилност в рамките на програма „Еразъм+“. Очаква се още един гост-лектор от Санкт Петербург да посети ЦИУН през месец май, както и трима преподаватели от партниращ университет в Малайзия – Технологичен университет Мара.

DSC_2010.JPG
DSC_1981.JPG