Лекция на преподавател от Университета в Монреал, Канада

Центърът по информатика и технически науки  организира открита лекция на проф. ЛАРС ЕХЛЕРС от Университета в Монреал, Канада,  на 19 юни 2012 г. от 13 часа в зала 208 на Бургаския свободен университет по актуалната тема: "Замърсяването на околната среда - икономически аспекти".