Лекция на проф. Рангасами от Индия

Център по информатика и технически науки

ПОКАНА

към  всички желаещи преподаватели и студенти от специалност ИКТ и КСТ

На 11 май 2011г. от 13 до 14 часа в зала 113 на БСУ проф. Парвати Рангасами от Индия ще изнесе лекция на тема: „Техники за клъстеризация“ пред студенти от 3-ти курс, специалност ИКТ.