Магистрати от 8 европейски държави ще посетят БСУ

Магистрати от 8 европейски държави ще посетят БСУ

Осем магистрати от Германия, Испания, Белгия, Нидерландия, Италия и Португалия ще посетят БСУ и ще се срещнат с декана на ЦЮН и областен управител проф. д.н. Мария Нейкова. Ще бъдат обменени идеи и презентирани добри студентски практики, които Бургаският окръжен съд и Бургаският районен съд реализират съвместно с университета.   

Домакин на посещението на европейските магистрати е Районен съд – Бургас, а визитата е от 18 до 22 октомври в рамките на обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение. Целта е запознаване с добрите съдебни европейски практики и развиване на сътрудничество между съдилищата на отделните европейски държави. Участниците ще се запознаят с българския правораздавателен процес, съдебната инстанционалност и административното право, като наблюдават съдебни процеси на съда – домакин като първа инстанция, на Окръжен съд – Бургас и на Административен съд – Бургас. В рамките на гостуването ще се срещнат с Боряна Димитрова, бивш член на ВСС, която ще ги запознае със структурата, функциите и целите на съдебния контролен орган.

Очаква се посещението в БСУ да бъде на 20 октомври 2021 година.