Майсторски бизнес класове в БСУ

Стартира второто издание на „Майсторските бизнес класове”, организирано от Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) и Бургаския свободен университет.

В рамките на бизнес клас „Мениджмънт” над 50 студенти слушаха лекции на изявени мениджъри, работещи за големи международни компании в България. Барбара Робъртс, председател на Организация с нестопанска цел „Инициативи за международно развитие”, Стоян Стоянов, ст. консултант в AMI Communications, Николай Пехливанов, управител на Green Life, анализираха икономическата среда, съвременните национални и международни тенденции, разгледаха казуси от всекидневната практика, акцентираха върху най-интересните пазарни новости, представиха цялостен поглед към бизнеса, както и своите собствени истории за това как са развили кариерата си и кои са най-полезните качества на висшия мениджър.

„Майсторските бизнес класове” са най-мащабният проект на „Българския форум на бизнес лидерите” - една от трите най-големи бизнес асоциации в България с 200 членове – представители на едрия бизнес в страната. Това е професионална обучителна програма за бъдещи бизнес лидери. Всеки майсторски клас обсъжда най-актуалните проблеми в "реалния бизнес". Лекторите са топмениджъри на най-големите международни и български компании с дейност в страната.

Целта на класовете е да се навлезе в по-големи детайли по отношение на всеки бизнес, като по този начин се запълни празнината между теоретичните познания на студентите и реалните очаквания на бизнеса от тях. В края на изданието студентите получават сертификат за участие.

В БСУ „Майсторските бизнес класове” се провеждат за втора поредна година. През 2008 година 50 студенти от специалностите Маркетинг, Бизнес администрация, Счетоводство и контрол, Финанси и Връзки с обществеността получиха международен сертификат.

Тази година „Майсторски бизнес класове” се организират само в София и в Бургаски свободен университет. Тридневният форум стартира на 22 април и беше открит от доц. д-р Лина Анастасова, зам.-декан на Центъра по икономически и управленски науки на БСУ.