Месец на тържествата в ЦИТН

Стартира месецът на тържествата в Центъра по информатика и технически науки, посветени на 20-годишнината от създаването на Бургаския свободен университет.  Празничният календар за м. март започна с  кръгла маса на тема: ПРОБЛЕМИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”.

Дискусията по въпроси, свързани с обучението по математика и информатика в средното училище и проблемите на прехода към висше образование, се проведе на 17 февруари (четвъртък) 2011 г. от 17 часа в конферентна зала 2 в сградата на БСУ. 

Срещата се организира от Центъра по информатика и технически науки към Бургаския свободен университет съвместно с Регионалния инспекторат по образованието – град Бургас. 

Дискусията беше организирана за директори и учители от средните училища по математика, информатика и информационни технологии в град Бургас и преподаватели от БСУ.