Международен конкурс за студентско научно творчество. Класиране

XII-ти международен конкурс

за студентско научно творчество

sntДоц. д-р Лина Анастасова, зам.-декан на Центъра по икономически и управленски науки, получи специална награда за подпомагане на научните разработки на студентите и за тяхното отлично представяне и класиране.

Наградени реферати

І – ІІІ курс

Специална награда бе присъдена на Анна Манукян – БСУ, спец.  "Журналистика”, 3 курс на тема: “Какво (не) казват медиите по проблемите за социалната интеграция на децата, лишени от родителски грижи”.

sntПърва наградаИрина Миндова – УНСС, спец. Медии и журналистика, 3 курс на тема: “Новите революции и медиите”.

Втора наградаСтоян Узунов – БСУ, спец. ИКН , 1 курс на тема: “Разработка на компютърна игра - When Space Inviders Meets Pong".  

Трета наградаМария Стоева, Виолета Ганчева – БСУ, спец. Маркетинг, 3 курс на тема: "Нагласи на българския потребител към нов продукт - китайски хранителни добавки „Tiens".

Насърчителни награди:

    - Гергана Друмева – БСУ,  спец. Социални дейности, 3 курс;

    - Диляна Куртева, Радина Томанова – УНСС, спец. Право, 2 курс;

    - Иван Петков, Георги Тодоров – БСУ, спец. КТКМ, 3 курс;

    - Ирина Йорданова – БСУ,  спец. Журналистика, 1 курс.

   ІV курс, магистри и докторанти

sntСпециална награда бе присъдена на Жанета Симеонова – БСУ, спец. Връзки с обществеността, магистър на тема: “Диагностика на медийния образ на БСУ като инструмент за изграждане на имидж”.

Първа наградаАнелия Цветанова, Веселин Янев – БСУ, спец. Право, 5 курс на тема: “Някои правни проблеми, свързани с торент сайтовете”.

Втора награда - Емилия Николова – СУ „Климент Охридски”, спец. Връзки с обществеността, доктор на тема: "Публичният образ на деловата българка в бургаските печатни медии - регионален поглед към глобален проблем".  

Втора наградаПетър Петров  – БСУ, спец. ИКН, 4 курс на тема: "Система за мултиплатформена разработка на игри".

Трета наградаНадя Андонова, Галя Проданова, Станислава Атанасова – БСУ, спец. Счетоводство и контрол, 4 курс на тема: "Оповестяване на ГПР от кредитните институции - начин за постигане на прозрачна банкова информация".

Трета наградаПоля Маркова – БСУ, спец. КТКМ, 4 курс на тема: "Нива на нейонизираща радиация от мобилните системи. Сравнение на стандартите за сигурност в България и ЕС".

Насърчителни награди:

    - Антоанета Тодорова - УНСС, спец. Социология, 4 курс;

    - Живко Йорданов – БСУ, спец. Право, 5 курс.

   Всички доклади трябва да бъдат изпратени на адрес lili@bfu.bg  до 15.04.2011г. във формат указан в техническите изисквания.

snt