Международен обмен с институт в Санкт Петербург

ISPВ периода 5-9 март 2012 г. на посещение в Бургаския свободен университет бе делегация от Северозападния институт в Санкт Петербург - филиал на Руската академия за национално стопанство и публична администрация при Президента на Руската Федерация. Членовете на делегацията – Директорът на института проф. дин Владимир Шамахов, началникът на звено Международни програми д-р Наталия Муйзиник, зам.-ръководителят на катедрата по икономическа теория проф. дни Евгения Куклина и началникът на департамента за магистърско обучение д-р Екатерина Бердникова, се срещнаха с проф. д-р Васил Янков – ректор на университета, проф. дпн Галя Христозова – заместник – ректор по НИД и МС, доц. д-р Милен Балтов – заместник ректор по УД и Валя Павлова – инспектор по Международно сътрудничество. Посещението бе в резултат на подписаното споразумение за сътрудничество между двете висши учебни заведения през месец декември 2011 г. На срещите се обсъждаха възможностите за реализиране на съвместни магистърски програми по икономически дисциплини, както и провеждането на лятно училище в БСУ за студенти от Санкт Петербург.