Международна конференция "Съвременни управленски практики VII" - Проекти и региони

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

"СЪВРЕМЕННИ УПРАВЛЕНСКИ ПРАКТИКИ VII"

Проекти и региони

10-11 февруари 2012 г.

 

    Бургаският свободен университет организира провеждането на международна конференция.

Тематични направления:

  • Общи управленски проблеми и стратегическо управление
  • Икономическо развитие и  управление на отраслите
  • Мегапроекти в регионите и секторите на икономиката (само на англ. език Cross-Sectoral and Regional Megaprojects)
  • Предизвикателства на пазара и маркетинг
  • Инфраструктурни проекти в транспорта (само на англ. език Transport Infrastructure Projects)
  • Проблеми на счетоводната дейност, контрола и одита
  • Финансови инструменти, пазари и технологии
  • Правни аспекти на бизнеса
  • Грантови схеми и проекти за развитие на човешките ресурси

Работни езици на конференцията - български и английски.

Програма

Информация за участниците

Регистрация

Заявките за участие в конференцията се изпращат електронно през съответната форма на линка на Конференцията на сайта на БСУ (www.bfu.bg ) Абстрактите (при участие с доклад или с казус ) на български и на английски език и докладите/ казусите, които са на един от избраните езици, с изключение на двете секции, в които докладите/ казусите и участието ще бъде само на английски език – се изпращат на SUPVII@bfu.bg

Потвърждение за участие ще получите до три дни след представяне на заявката на посочен от Вас e-mail.

Абстрактите следва да бъдат с обем от 300 до 700 думи (1-2 страници) и да отговарят (с изключение на различния обем) на посочените по-долу изисквания за оформяне на докладите/ казусите.

Технически изисквания

За контакти:

e-mail: SUPVII@bfu.bg