Международна конференция в БСУ

Международна конференция в БСУ

 

В Бургаския свободен университет на 29 и 30 май 2015г. се проведе първият форум за е-демокрацията в България. В конференцията участваха над 100 представители на граждански организации, академични среди, ИТ бизнес, политически партии и медии от България, Исландия, Естония, Франция, Белгия. В изнесените доклади и в дискусионните панели бяха представени концепции и практически решения в областта на е- демокрацията, свързани с темите: „Естония – държавата-пример за гласуване по интернет и ще има ли последователи”; „Интернет и най-новото развитие на демокрацията в Исландия”; „Електронната петиция – правото на петиция в Британския парламент 800 години след Магна Харта”; „Краудсорсинг в конституционния процес в Исландия”; „Е-бюджетиране с участие на гражданите”; „Електронната община във Франция и Италия”; „Европейската гражданска инициатива, първото дигитално средство за демокрация в ЕС”; „Възможност за е-инициатива в България”; „Дигитални права"; "Промени в авторското право в дигиталната епоха” и други.