Международна научна конференция "Съвременни управленски практики IV"

На 17 и 18.02.06 г. в Центъра по икономически и управленски науки на БСУ се проведе международна научно- практическа конференция на тема “Управленски практики IV”, в която участваха преподаватели и докторанти от над 15 български и чуждестранни университета. Основните секции на конференцията бяха три: ”Общи управленски проблеми, правни аспекти и управление на отраслите”, Стратегическо управление, управление на маркетинга и човешките ресурси” и “Управленски информационни системи, финанси и счетоводство”.

През първия ден на конференцията се проведе и кръгла маса с представители на бизнеса и практиката на тема “Теория-практика-университет”, в която участваха мениджъри на български и чуждестранни фирми от различни отрасли на българската икономика.