Международна научна конференция в БСУ

konf2010Качеството на университетското образование, нов финансов модел за икономическо стимулиране на висшите училища и възможностите за държавно кредитиране на студентите бяха акцентите в пленарния доклад, изнесен от проф. д-р Христо Христов на Научната международна конференция в БСУ на тема: “ Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза”.
Форумът се проведе от 25 до 26 юни 2010 г. с участието на над 200 преподаватели от всички университети в страната. От чуждестранните партньори на Бургаския свободен университет участваха преподаватели от Финансовата академия при Правителството на Руската Федерация в Москва, Университета на Тбилиси, Грузия,  Американския колеж в Скопие, Македония, Оренбургския университет в Москва, Университета на Амстердам, Холандия.
Конференцията премина в 8 тематични направления:

  • Икономика, финанси и инвестиции
  • Маркетинг и управление
  • Обществени комуникации (журналистика и връзки с обществеността) и филология
  • Социални дейности и педагогика
  • Право и публична администрация
  • Техника и технологии
  • Информатика и компютърни науки

Водещ на конференцията беше зам.-ректорът по НИД и МС проф. дпн Галя Христозова. Форумът откри Ректорът на БСУ проф. д-р Васил Янков. konf2010„Радостен съм да ви приветствам на най-мащабната научна проява за годината, организирана традиционно от Бургаския свободен университет, най-голямото висше училище в Югоизточна България, каза в приветственото си слово проф. Янков. Убеден съм, че  предизвикателствата пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза е актуална тема, която ще предизвика оживени дискусии и ще генерира полезни идеи за стимулиране на качеството – един от най-важните критерии на университетското образование”.
Официални гости на конференцията бяха konf2010Президентът на БСУ проф. д-р Петко Чобанов,  Директорът на Дирекция „Висше образование” в МОНМ д-р Мария Фъртунова, генералният консул на Република Турция в Бургас Сибел Еркан, чл. кор. проф. Александър Янков и Димитър Събков- членове на Настоятелството на БСУ.

 

Технически изисквания за публикациите.