Международна научна конференция в БСУ през 2010 година.

Хотели

“Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза”

25-26 юни 2010 г.

Бургаският свободен университет организира провеждането на научна конференция с международно участие.

 

Научни направления: 

  • Икономика, финанси и инвестиции
  • Маркетинг и управление
  • Обществени комуникации (журналистика и връзки с обществеността) и филология
  • Социални дейности и педагогика
  • Право и публична администрация
  • Техника и технологии
  • Информатика и компютърни науки

Работни езици на конференцията - български, английски и руски.

 

Информация за участниците

Технически изисквания

Заявка за участие

 

За контакти:

8000  Бургас,  ул. “Сан Стефано” № 62, 

Бургаски Свободен Университет, тел. 056/ 900 400

тел.056 / 900 449

e-mail: konf2010@bfu.bg