Международни стипендии

Бургаският свободен университет предлага на вниманието на своите студенти информация за следните възможности за стипендии за обучение и участие в различни мероприятия:

1. Съвместни магистърски програми Еразмус Мундус

2. Лятно училище в Шотландия

3. Немско-турска магистърска програма по Социални науки

4. Master of Arts in Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe (MIREES)

5. Австрийско-български летен колеж

6. Лятно училище в Риека, Хърватска

7. Международна студентска конференция по математика в Румъния

8. Срещи Студенти/Предприятия, организирани от Центъра за Култура и Сътрудничество към Френското посолство в България

9. Практиканти в Брюксел

10. Виртуално лятно училище