Междууниверситетско състезание за решаване на казуси

Междууниверситетско състезание за решаване на казуси

На 09 май 2015г., в БСУ се проведе петото издание на междууниверситетското състезание за решаване на гражданскоправен казус. В него взеха участие 10 отбора от 6 от университетите, в които се изучава специалността „Право”. За първи път участваха студенти от РУ "Ангел Кънчев".
Състезанието протече при отлична организация и стриктно спазване на принципите на равнопоставеност на отборите и честност при оценяването.
Състезанието се проведе в два кръга. Отборите бяха изслушани от комисия, съставена от преподаватели от участващите университети.
На състезанието присъстваха значителен брой студенти и дипломирани юристи. Гости бяха също съдии от Бургаския и Варненския окръжен съд. 
Участниците и гостите останаха доволни от организацията на състезанието и коректното отчитане на резултатите.
От Центъра по юридически науки на БСУ участие взеха два отбора. Тяхното представяне беше на много високо ниво.

20150509_175714.jpg
20150509_180418.jpg